ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARK MIEJSKI BŁONIA W PIONKACH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARK MIEJSKI BŁONIA W PIONKACH

Rozpoczęły się prace budowlane związane z zagospodarowaniem i odnową terenów zieleni w krajobrazie miejskim :Zielone Pionki”-obiekt  III Park Miejski Błonia w Pionkach.

W ramach inwestycji przewidziana jest realizacja  następujących zadań:

1)  budowa nowych ciągów pieszych z nawierzchni przepuszczalnej,

2)  parking przeznaczony dla samochodów osób korzystających z realizowanej inwestycji z nawierzchni przepuszczalnej,

3)  plac zabaw z ogrodzeniem,

4)  urządzenia sprawnościowe (streetworkout),

5)  elementy małej architektury: kosze na śmieci pojedyncze, kosze na śmieci z segregacją, ławki parkowe, leżaki parkowe, stoły piknikowe, tablice informacyjne, stojaki dla rowerów,

6)  altana z pawilonem gastronomicznym oraz toaletą.

Zostanie  wykonany monitoring wizyjny parku. 

 Wprowadzony  zostanie szereg nowych zróżnicowanych nasadzeń o charakterze naturalistycznym,

wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne, przewiduje się

zastosowanie różnych gatunków roślin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. W ramach

tych prac planuje się nowe nasadzenia: drzewa liściaste, krzewy wysokie, krzewy średnio wysokie i niskie, rośliny

okrywowe, rozmieszczenie nowych trawników rekreacyjnych, łąki kwietne.  Termin zakończenia prac planowany jest na 30.06.2021r.