Archiwa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU WZDŁUŻ ALEI JANA PAWŁA W PIONKACH JEST JUŻ GOTOWA

W dniu 27 czerwca 2019 roku została przekazana Gminie Miasto Pionki dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Parku Linearnego wzdłuż Alei Jana Pawła II. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań: •budowę ciągów pieszych i placu apelowego; •wzmocnienie skarp; •budowę placu zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw; •budowę toru do gry w „bule”; •wyznaczenie obszaru rekreacji; […]