„Zielone Pionki” – trwają prace przy Parku Miejskim Błonia II

„Zielone Pionki” – trwają prace przy Parku Miejskim Błonia II

Trwają prace w ramach projektu „Zielone Pionki” – Park Miejski Błonia w Pionkach – II część.

Ta część projektu obejmuje prace na terenie położonym przy ul. Niepodległości, wzdłuż stacji kolejowej Pionki Zachodnie.

Zakończono już budowę ciągów pieszych oraz nowego oświetlenia. W ramach dalszych prac przewiduje się posadowienie elementów małej architektury oraz nasadzenia roślinne.

Wykonawcą prac jest firma MARCBUD.  Prace powinny zakończyć do 20.12.2021

Głównym celem projektu pn. „Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców Pionek.