ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD STAWEM GÓRNYM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD STAWEM GÓRNYM

Trwają prace budowlane związane z zagospodarowaniem i odnową terenów zieleni  nad Stawem Górnym w Pionkach w ramach projektu „Zielone Pionki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”

W ramach zadania planowane jest między innymi wykonanie altany, która będzie stanowiła otwartą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, miejsca pod sceną z wykorzystaniem istniejącej skarpy służące do organizacji pikników i festynów, polanki rekreacyjno-wypoczynkowej z leżakami, stolikami i ławkami. Zostanie wykonany park linowy dla dzieci z wykorzystaniem istniejącego terenu leśnego, oraz ścieżki edukacyjne.

Przewiduje się wprowadzenie nowych zróżnicowanych nasadzeń o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne, zastosowanie różnych gatunków roślin odpornych na czasowe przesuszenie i podtopienie. W ramach tych prac planuje się nowe nasadzenie drzew liściastych, krzewy wysokie, krzewy średnio wysokie i niskie, rośliny odkrywowe, rozmieszczenie nowych trawników rekreacyjnych, nasadzenie zieleni            w postaci elementów wodnych tj. suchego strumyka, naturalistyczne ogrodzenie z wykorzystaniem roślin.

Termin zakończenia prac planowany jest na 30.04.2021r.