PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD STAWEM GÓRNYM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD STAWEM GÓRNYM

DCIM100MEDIADJI_0679.JPG

STAN ISTNIEJĄCY
Obszar opracowania zlokalizowany jest na obrzeżach miasta na terenach położonych nad zbiornikiem wodnym Staw Górny. Teren opracowania stanowią dwie części – część otwarta (północna) oraz część leśna (południowa). Większość terenu północnego jest pokryta trawą – jest jedynie częściowo wykorzystywana. Na terenie opracowania zlokalizowanych jest kilka budynków (cechujących się różną stylistyką, zazwyczaj nieestetycznych). Występują tu pojedyncze elementy zagospodarowania służące okolicznym mieszkańcom w zakresie rekreacji – niewielki plac zabaw o nawierzchni piaskowej, teren do ćwiczeń w stylu ‘street workout’ oraz mała przestrzeń boiska (klepisko w trawniku).

W granicach terenu znajdują się przedepty służące jako szlaki komunikacyjne łączące sąsiadującą z terenem infrastrukturę. Teren oddzielony jest od sąsiadującego zbiornika wodnego wałem. Teren północny porastają pojedyncze drzewa – roślinność nie jest zróżnicowana.

Teren południowy stanowi las o stosunkowo gęstym podszycie. Obszar ten nie jest zagospodarowany pod kątem rekreacji lub wypoczynku

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – z podziałem na dwa obszary – pierwszy jako park wypoczynku i rekreacji wodnej, natomiast drugi – jako park leśny. Proponuje się wprowadzenie nowych nasadzeń o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne. Będą to nasadzenia wielopiętrowe z roślin o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie wegetacji. Bazą będą gatunki rodzime a struktura nasadzeń będzie charakteryzować się zróżnicowaniem gatunkowym w celu uzyskania większej bioróżnorodności, co częściowo zmniejszy koszty pielęgnacyjne oraz przyczyni się do stworzenia nowych siedlisk dla owadów, ptaków i małych ssaków. Przewiduje się zastosowanie różnych gatunków roślin rodzimych, odpornych na warunki miejskie oraz czasowe przesuszanie i podmakanie.

Przestrzeń tworzą strefy funkcjonalno-użytkowe, wyznaczane przede wszystkim przez układ komunikacyjny (ścieżki wykonane z kostki betonowej), który uzupełniony został główną promenadą biegnącą wzdłuż linii brzegowej stawu. Głównym elementem programu rekreacyjnego będą dwie plaże oraz elementy wodne. Pierwszy z nich to plac zabaw wodnych, tzw. „splash park” – wykonany z nawierzchni EPDM, z różnego rodzaju zabawkami wykorzystującymi wodę (dysze, korytarze wodne, ‘bramy’ etc.). Drugim elementem będzie naturalistyczny zbiornik wodny wraz roślinnością – swym charakterem, formą i rozwiązaniami materiałowymi nawiązujący do siedlisk naturalnych, uzupełniony o elementy rekreacyjne.

Dopełnieniem programu rekreacyjnego i przyrodniczego będzie scena, pole do minigolfa (9 dołków) oraz plac zabaw – pozwalające mieszkańcom na czynny wypoczynek w nowo powstałym terenie zieleni.

Kontrastem dla cechującej się intensywnym programem części wodnej będzie południowa część terenu opracowania – park leśny, przeznaczony pod budowę parku linowego wraz z śródleśnymi polanami rekreacyjnymi.