DOKUMENTACJA PROJEKTOWA „ZIELONE PIONKI”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA „ZIELONE PIONKI”

Do dnia 21 maja 2019 roku zostały podpisane kolejne umowy na wykonanie projektów budowlanych na trzy obiekty w projekcie „Zielone Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”.
– dokumentacja projektowa dotycząca Al. Jana Pawła II na kwotę 69.926,11 zł. Wykonawca – LandCOM Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa
– dokumentacja projektowa dotycząca Parku Miejskiego Błonia przy ul Niepodległości na kwotę 64.000,00 zł. Wykonawca – Ekoprojekt Jacek Jakóbik, Żółwin ul. Nadarzyńska 134, 05-807 Podkowa Leśna
– dokumentacja projektowa dotycząca Placu Konstytucji 3-go Maja na kwotę 17.900,00 zł. Wykonawca – iGreen Mariusz Kulik, ul. Dąbrowskiego 24/17, 02-561 Warszawa.
Każdy z wykonawców ma 4 miesiące czasu na wykonanie projektu od dnia podpisania umowy. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonie dokumentacji projektowej na ostatni z obiektów w projekcie dotyczący Stawu Górnego w Pionkach. Zakończenie wykonania projektów budowlanych zaplanowane jest do końca trzeciego kwartału bieżącego roku.
Jednocześnie w lipcu planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych dotyczących obiektu Al. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy Wykonawców do monitorowania strony Urzędu Miasta Pionki w celu składania ofert na realizacje inwestycji.