ROZPOCZĘTO PRACE BUDOWLANE PRZY REALIZACJI PROJEKTU „ZIELONE PIONKI – ZAGOSPODAROWANIE I ODNOWA TERENÓW ZIELENI W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM”

ROZPOCZĘTO PRACE BUDOWLANE PRZY REALIZACJI PROJEKTU „ZIELONE PIONKI – ZAGOSPODAROWANIE I ODNOWA TERENÓW ZIELENI W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM”

W pierwszej etapie realizacji projektu zostanie odnowiony i zagospodarowany skwer przy ulicy Aleje Lipowe. Zgodnie z harmonogramem prac do końca kwietnia zostaną zrealizowane prace budowlane i przygotowawcze w zakres których wchodzą:

– nawierzchnie przepuszczalne, z kostki betonowej i płyt betonowych, oświetlenie parkowe, nawodnienie

– elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, karmniki dla ptaków itp.

– elementy edukacyjne dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna.Po zakończeniu tego etapu prac, nastąpi całościowe zagospodarowanie tego terenu roślinnością. Planowane jest sadzenie drzew liściastych i iglastych, krzewów, bylin, roślin okrywkowych , pnączy, zakładanie żywopłotów liściastych i trawników.

W 2019 roku planuje się również odnowę terenów zielonych wzdłuż ul. Jana Pawła II – Park Linearny a w latach kolejnych tj. 2020-2021 odnowę zielni w następujących miejscach: Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości, Plac Konstytucji 3 Maja, Staw Górny.

W ramach projektu na początku marca 2019 roku zostanie uruchomiona strona internetowa pod nazwą zielone.pionki.pl, na której na bieżąco śledzić można postęp prac związanych z realizacją projektu.

Projekt „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” polega na przeprowadzeniu prac rewitalizacji ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału oraz walorów krajobrazowo – przyrodniczych miasta Pionki. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach.

Dariusz Dygas