REWITALIZACJA SKWERU NA ALEJACH LIPOWYCH ZAKOŃCZONA

REWITALIZACJA SKWERU NA ALEJACH LIPOWYCH ZAKOŃCZONA

W dniu 10 czerwca 2019 roku nasadzenia zieleni na Skwerze przy Alejach Lipowych zostały zakończone i tym samym zakończyła się rewitalizacja Skweru. Prace trwały od początku bieżącego roku. Na zadanie według wniosku o dofinansowanie planowane wydatki wynosiły 1 153 715,89 zł. z czego faktyczny koszt przygotowania projektu, wykonania monitoringu, prac budowlanych i zieleni zamknął się w kwocie 918 132,54 zł.
Prace podzielone były na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczył wykonania prac budowlanych i elementów małej architektury natomiast drugi etap dotyczył nasadzenia zieleni na Skwerze.
W ramach pierwszego etapu wykonano prace rozbiórkowe, elementy ulic i chodników z kostki brukowej i granitowej oraz nawierzchnie z płyt betonowych i nawierzchnie mineralne przepuszczalne. Ponadto przygotowano teren pod nasadzenia zieleni, wykonano trejaże i pergole oraz topiary. Zamontowano karmniki dla ptaków, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy edukacyjne dla dzieci. Wykonano instalacje nawadniającą oraz oświetlenie Skweru. Za prace budowlane odpowiedzialna była lokalna firma MARCBUD Marek Baran z Zalesia.
Drugim etapem prac było nasadzenia zieleni na Skwerze. Szata roślinna została wzbogacona o drzewa, różnego rodzaju krzewy, byliny, rośliny okrywkowe, pnącza oraz żywopłoty. Rośliny posadzono w dużej ilości z uwzględnieniem ich zróżnicowania, co wpłynie znacząco na estetykę tego miejsca. Dobrana zieleń zachwycać ma kolorami od wiosny do późnej jesieni. Dopełnienie Skweru stanowią założone trawniki. Wykonawca nasadzeń Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Ogrodniczych OGRÓD i LAS Krzysztof Wziątek jest zobowiązane przez dwa miesiące od czasu odbioru Skweru do pielęgnacji i ewentualnych uzupełnień roślinności w czasie ich wstępnego okresu wegetacji, czyli przyjęcia się w gruncie.
Na Skwerze zamontowano również monitoring miejski w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z obiektu.
Nowo powstały Skwer służyć ma mieszkańcom naszego miasta jako miejsce spacerów, wypoczynku i rekreacji.