OGŁOSZONO PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PARKU MIEJSKIEGO BŁONIA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI

OGŁOSZONO PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PARKU MIEJSKIEGO BŁONIA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” – wykonanie Projektu budowlanego na obiekt 3 Park miejski Błonia przy ulicy Niepodległości w Pionkach
więcej informacji znajduję się pod adresem:http://bip.pionki.pl/strona-1747-wykonanie_projektu_budowlanego_obiekt_3.html
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 21-03-2019 do godziny 11:00