JEST JUŻ GOTOWY PROJEKT NA REWITALIZACJĘ PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA W PIONKACH

JEST JUŻ GOTOWY PROJEKT NA REWITALIZACJĘ PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA W PIONKACH

Zakończyły się prace związane z przygotowaniem projektu wykonawczego Placu Konstytucji 3 Maja w ramach projektu „Zielone Pionki” zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim. W ramach projektu zasadzone zostanie setki nowych roślin oraz powstanie fontanna zamgławiająca.

Przyjęte założenia projektowe miały na celu polepszenie warunków estetycznych oraz mikroklimatu poprzez wprowadzenie zieleni w postaci niskich krzewów okrywowych, drzew oraz roślin ozdobnych.Powstanie naturalistyczny układ wodny w postaci podświetlonej fontanny zamgławiającej, która pozytywnie wpłynie korzystnie na mikroklimat. W fontannie zaprojektowano 30 dysz zamgławiających tworzących mgłę. Niecka fontanny wypełniona zostanie otoczakami i skałami monolitycznymi.Nasadzenia roślinności przyczynią się do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem od ulicy i ograniczą spływ wody do kanalizacji, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków wodnych. Poprzez zwiększenie ilości roślin spowoduje większą produkcję tlenu i wchłanianie CO2 oraz absorbcję zanieczyszczeń. Plac zostanie również o zdrój wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń z drzew, krzewów i bylin. Zasadzone zostaną między innymi następujące rośliny :

– sosny (10 szt.) ,

– głóg pośredni 'Paul’s Scarle (12 szt.)

– róża MARATHON 'Bokrathon (271 szt.)

– lilak Meyera 'Palibin’ (151 szt.)

– tawuła brzozolistna 'Tor’ (182 szt. )

– śmiałek darniowy 'Goldtau’ (96 szt.)

– jeżówka purpurowa (63 szt.)

– trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster (99 szt.)

– winobluszcz pięciolistkowy (6 szt. )

– powojnik 'Krakowia ( 12 szt. )

Powstanie również nowa mała architektura w tym: pergole z ławkami , pergole z panelami fotowoltaicznymi które posłużą do ładowania telefonów, ławki , kosze ma śmieci , stojaki na rowery.

Wg założeń prace budowlane rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają do czerwca 2020r.