REWITALIZACJA PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rozpoczynają się prace budowlane związane z modernizacją Placu Konstytucji 3 Maja  w Pionkach. Za kilka tygodni Plac Konstytucji 3 Maja zyska nowy blask. Pojawią się między innymi nowa roślinność, ławki z panelami fotowoltaicznymi do ładowania telefonów, a także stanowiska dla rowerów.W ramach projektu  „Zielone Pionki” –  „Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni  w krajobrazie miejskim” przebudowana […]

REWITALIZACJA SKWERU PRZY ALEI JANA PAWŁA II W PIONKACH ZAKOŃCZONA

  REWITALIZACJA SKWERU PRZY ALEI JANA PAWŁA II W PIONKACH ZAKOŃCZONA W maju 2020 roku zakończyły się prace przy rewitalizacji Skweru przy Alei Jana Pawła II w Pionkach.                             W ramach inwestycji zostały wykonane : –  ciągi piesze z nawierzchni żwirowo-żywicznej wodoprzepuszczalnej oraz z nawierzchni    betonowej półprzepuszczalnej; –  plac historyczny  obejmujący relokacją istniejącego pomnika –  ławka z […]

JEST JUŻ GOTOWY PROJEKT NA REWITALIZACJĘ PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA W PIONKACH

Zakończyły się prace związane z przygotowaniem projektu wykonawczego Placu Konstytucji 3 Maja w ramach projektu „Zielone Pionki” zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim. W ramach projektu zasadzone zostanie setki nowych roślin oraz powstanie fontanna zamgławiająca. Przyjęte założenia projektowe miały na celu polepszenie warunków estetycznych oraz mikroklimatu poprzez wprowadzenie zieleni w postaci niskich krzewów […]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU WZDŁUŻ ALEI JANA PAWŁA W PIONKACH JEST JUŻ GOTOWA

W dniu 27 czerwca 2019 roku została przekazana Gminie Miasto Pionki dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Parku Linearnego wzdłuż Alei Jana Pawła II. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań: •budowę ciągów pieszych i placu apelowego; •wzmocnienie skarp; •budowę placu zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw; •budowę toru do gry w „bule”; •wyznaczenie obszaru rekreacji; […]

REWITALIZACJA SKWERU NA ALEJACH LIPOWYCH ZAKOŃCZONA

W dniu 10 czerwca 2019 roku nasadzenia zieleni na Skwerze przy Alejach Lipowych zostały zakończone i tym samym zakończyła się rewitalizacja Skweru. Prace trwały od początku bieżącego roku. Na zadanie według wniosku o dofinansowanie planowane wydatki wynosiły 1 153 715,89 zł. z czego faktyczny koszt przygotowania projektu, wykonania monitoringu, prac budowlanych i zieleni zamknął się […]