REWITALIZACJA SKWERU PRZY ALEI JANA PAWŁA II W PIONKACH ZAKOŃCZONA

REWITALIZACJA SKWERU PRZY ALEI JANA PAWŁA II W PIONKACH ZAKOŃCZONA

 

REWITALIZACJA SKWERU PRZY ALEI JANA PAWŁA II W PIONKACH ZAKOŃCZONA

W maju 2020 roku zakończyły się prace przy rewitalizacji Skweru przy Alei Jana Pawła II w Pionkach.                            

W ramach inwestycji zostały wykonane :

–  ciągi piesze z nawierzchni żwirowo-żywicznej wodoprzepuszczalnej oraz z nawierzchni

   betonowej półprzepuszczalnej;

–  plac historyczny  obejmujący relokacją istniejącego pomnika

–  ławka z pomnikiem na kształt płyty winylowej wraz z ozdobnym napisem Pionki

– obszary rekreacyjne

– ogrodzony plac zabaw dla dzieci

– ogrody tematyczne

– tor do gry w bule

  zostało posadzonych:

– 88 szt. dużych drzew liściastych

– 1 376 szt. krzewów liściastych

– 145 szt. krzewów iglastych

– 12 124 szt. krzewów okrywowych, krzewinek i pnączy

– 876 szt. roślin żywopłotowych (krzewy)

– 8 838 szt. bylin, traw ozdobnych i roślin zielnych

Zakupione zostały również: kosze na odpady z segregacją , ławki parkowe z oparciem i bez oparcia, stojaki na rowery, stoliki do szachów plenerowych, domki dla owadów, tablice informacyjne.

Cały teren został oświetlony nowoczesnymi lampami parkowymi  typu LED, oraz został zainstalowany monitoring wizyjny.

Park został wyposażony również w źródełko wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

Za prace odpowiedzialna była lokalna firma MARCBUD  Marek Baran z Zalesia. Całkowity koszt inwestycji to kwota  2 809 636,88 zł.                             

Projekt Zielone Pionki

Projekt Zielone Pionki powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Celem projektu pn. „Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców Pionek.

Osiągniecie założonych celów przedsięwzięcia pozwoli na eliminację wszystkich problemów społeczno – gospodarczych bezpośredniego otoczenia realizowanego projektu związanych
z niedostatecznym poziomem zagospodarowania terenów zielonych Miasta.

Poprzez odpowiednie prowadzone nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innych gatunków rodzimych nastąpi przywrócenie różnorodności biologicznej terenów Miasta. Czytaj więcej…

Zobacz nasze wideo

Zielone Pionki - Projekt sfinansowany przez Unię Europejską